Hvis dit internet hakker, er langsomt eller hopper af, er det en god idé at genstarte routeren ved at slukke den og vente 30 sekunder før du tænder den igen.

Hvis det ikke løser problemet, anbefaler vi, at du undersøger om internettet også er ustabilt, hvis du bruger det med et netværkskabel. Sæt et netværkskabel fra routeren til f.eks. en computer og tjek, om internettet også er ustabilt på den.

Kører internettet fint på netværkskablet? Så skal vi begynde at kigge på det trådløse net, da vi kan konstatere at det er der fejlen er.

Er dit wifi ustabilt?

Der kan være flere årsager til, at dit wifi er ustabilt. Som det første bør du nulstille din router, da det ofte hjælper på ustabilt wifi. Hold en spids genstand ind i “reset” hullet bag på routeren i 15-20 sekunder, mens routeren er tændt.

Grafik som illustrerer hvor reset-knappen sidder på en Zyxel router.

Derefter skal du genstarte alle dine enheder (f.eks. tv, tablet, computer og telefon), hvor dit wifi er ustabilt.

Hjælper nulstilling og genstart af dine enheder ikke? Så kan du kigge på afstanden fra din routeren og til dine enheder.

Først tjekker vi om enheden er forbundet til 2,4 GHz eller 5 GHz signalet.

Over 2,4 GHz forventer man en rækkevidde på omkring 10 meter og 5 GHz forventer man en rækkevidde på omkring 5 meter.

Grafik som illustrerer rækkevidden på wifi.

Er der fortsat problemer selvom du er inden for den anbefalede rækkevidde, så kan du skrive til os på chat eller ringe og så tager vi et kig på forbindelsen.

Er dit internet ustabilt på et netværkskabel?

Så anbefaler vi, at du nulstiller din router: Mens routeren er tændt, skal du holde en spids genstand inde i “reset” hullet bag på routeren i 15-20 sekunder.

Er der fortsat problemer, kan du kontakte os her så tager vi et kig på forbindelsen.

Se også