Her kan du tjekke om du kan få internet fra Hiper

    Søgningen fejlede - klik her for at indtaste din adresse direkte.

    Når du har indtastet din fulde adresse, søger vi på, hvilke kabler der ligger i jorden og hvilken type bredbånd vi kan levere til din adresse.