Hvad er leveringstiden på internet?

Leveringstiden på dit internet afhænger af hvilken teknologi du skal have. Brug knapperne nedenfor, for at læse om leveringstiden på de forskellige teknologier.

Vælg teknologi

Fibernet

Har du fibernet på adressen i dag, så er leveringstiden ca. 2-3 uger.

Hvis du ikke har fiber på adressen, så er leveringen længere, da du skal have etableret fiberen ind til huset før du kan komme online. Det tager oftest 4-6 uger, fra du bestiller fiber, til det er klar til brug. Leveringstiden afhænger af, om du skal have besøg af en tekniker og en entreprenør, hvornår de kan komme ud til dig og hvor lang tid det tager at få gravet fiberen ind til din bolig.

Kabel-tv-stik

Oftest går der 2-3 uger fra du bestiller, til dit nye internet er klar til brug. Det afhænger af, om du skal have besøg af en tekniker og hvornår teknikeren kan besøge dig.

Telefonstik

Har du allerede internet via telefonstikket? Så sørger vi for at skifte dig over til Hiper inden for 30 dage. Du har nemlig 30 dages opsigelse hos din nuværende udbyder.

Har du ikke internet via telefonstikket i forvejen? Så tager det cirka 14 dage at få internettet op at køre.

Se også

Har du brug for hjælp? Spørg vores chatbot Hibot.

Spørg vores
chat-assistent,

eller chat med
en medarbejder.